Till: AdminKoll AB

Begäran om att skapa ett nytt lönebesked enligt följande:

    Arbetsgivare (kund hos AdminKoll)